Missie

De Missie van G&C is meerledig.

  1. We breken een lans voor het mondeling vertellen van een helder en goed gestructureerd verhaal, dat aantrekkelijk wordt gebracht.
  2. We bieden aspirant vertellers naast de Vertelwerkplaats ook de mogelijkheid om met een 10-15 minuten verhaal podiumervaring op te doen. Hoeveel workshops men ook volgt, uiteindelijk moet men gewoon voorbereid voor publiek gaan staan en in het geleerde in praktijk brengen.
  3. We activeren de verbeelding van de luisteraar. Een goed verteld verhaal zet de geest van de luisteraar (of lezer) in de actieve stand. Anders dan bij bijvoorbeeld een filmisch verteld verhaal, waarbij filmbeelden het verhaal vertellen zoals de regisseur dat voor zich ziet, maakt een luisteraar (of lezer) die beelden zelf met de eigen verbeelding. Zo maakt elke luisteraar ter plekke een eigen verhaal.
  4. We verbinden mensen (het publiek) met elkaar, door het creëren van een gezamenlijke ervaring.